Құрылымы жаратылыстану ғылымдарының жоғары мектебі