Сапа менеджменті

ҚР СТ ISO 9001-2016 талаптарына сәйкес университеттің СМЖ құжатталған ақпараты арқылы іске асырылатын университеттің сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі. “Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар ” және ESG стандарттарының критерийлеріне сәйкес дамуды қамтамасыз етеді, миссияға-көзқарасқа-стратегияға, саясатқа және университеттің сапа мақсаттарына және ішкі және сыртқы мүдделі тұлғалардың үміттеріне сәйкес.

2005 жылы-университет алғаш рет KZ1510176.07.03.002 нөмірі бойынша ҚР СТ ИСО 9001: 2004 сапа менеджменті жүйесінің сәйкестік сертификатын алды

2016 жылы-университет жаңа нұсқасы бойынша сәйкестік сертификатын алу үшін “Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы” АҚ см СБ Ақтөбе филиалының сертификатталған компаниясы жүргізген сапа менеджменті жүйесінің сертификаттық аудитінен сәтті өтті

2017 жылы — университетке ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015 халықаралық стандарт) KZ сәйкестік сертификаты берілді. Q. 01. 03.18 КСС № 0058809, № KZ.1510318.07.03.00943 3 жыл мерзімге.

2018, 2019 жылдары Университет СМЖ инспекциялық аудитінің жоспарлы рәсімдерінен сәтті өтті.

2019 жылы университеттің ребрендингіне байланысты (Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің атауы Бәйішев Университеті болып өзгертілді) KZ сертификаты берілді.Q. 01. 0318, KCC № 0104589 нөмірі № KZ.1510318.07.03.00943 03.06.2019 ж., қолданылу мерзімі 21.09.2017 ж. бастап 21.09.2020 ж. дейін

2020 жылы Баишев Университеті Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау жөніндегі білім беру қызметіне қатысты “Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы” АҚ АФ қайта сертификаттау рәсімінен сәтті өтті және ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) “сапа менеджменті жүйесінің” талаптарына сәйкестігін растады. Талаптар”. № KZ сәйкестік сертификаты берілді.1510318.07.03.00943 18.09.2020 ж., қолданылу мерзімі 18.09.2020 ж. бастап 18.09.2023 ж. дейін

Сертификаттаудың артықшылықтары:

  • университеттің имиджін арттыру;
  • университеттің өнімдері мен оларға көрсетілетін қызметтердің жаңа тұтынушыларын тарту;
  • университет процестерінің халықаралық стандарттарға сәйкестігі;
  • конкурстар мен тендерлер барысында бәсекелестік артықшылықтың болуы, ірі мемлекеттік тапсырыстарды барынша тиімді шарттарда алу мүмкіндігі;
  • жұмысты жоспарлау процестерін оңтайландыру арқылы жұмыс тиімділігін қамтамасыз ету;
  • адами және материалдық ресурстарды ғана емес, сонымен бірге білімді, байланыстарды, байланыстарды ұтымды басқаруды қамтамасыз ету;
  • университеттің даму қарқынын жеделдету.