Кәсіби практика

Білім алушылардың кәсіптік практикасы кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламаларының құрамдас бөлігі болып табылады.

Кәсіптік практика-болашақ кәсіптік қызметпен байланысты жұмыстардың белгілі бір түрлерін орындау процесінде теориялық білімді, іскерлікті бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттерді игеруге және дамытуға бағытталған оқу іс-әрекетінің түрі.

Баишев университетінде кәсіптік практика ҚР БҒМ НҚА, Мансап орталығының жұмыс жоспары (02.09.2022 ж. №1 хаттама), “білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру туралы” 07.06.2021 ж. ережесі негізінде ұйымдастырылады.

Кәсіптік практиканы шарттық негізде жүргізу үшін университет кәсіпорындарды (ұйымдарды) практика базасы ретінде айқындайды, олармен келісілген бағдарламаларды және практикадан өтудің күнтізбелік кестелерін бекітеді. Көптеген жылдар бойы кәсіптік практикадан өту базалары: “№35 ОМ ” КММ. Х. Досмұхаметова”, “Ақтөбе №1 ОМ”, “AQBOBEK International SchooL”, “Ақтөбе гуманитарлық колледжі”ММ, “№23 ОМ ” КММ.Ермекова”, “Ақтөбе облысының статистика департаменті” РММ, “Кемел аудит” ЖШС, “Ақтөбе қаласының экономика және қаржы бөлімі” ММ, “Lex Veritas Заң фирмасы”ЖШС,Ақтөбе облысының Нотариаттық палатасы, “Қазхром” ТҰК ” АҚ, “ҚТЖ “ҰК” АҚ филиалы “ЖШС -” Ақтөбе бөлімшесі Магистральдық желі” және т. б.

Бәйішев университетінің соңғы бес жылдағы кәсіптік практика базалары туралы мәліметтер

2019-2020 оқу жылы 2020-2021 оқу жылы 2021-2022 оқу жылы 2022-2023 оқу жылы 2023-2024 оқу жылы
172 170 160 157 176