Академиялық сапа жөніндегі кеңес Әлеуметтік-техникалық ғылымдар Жоғары мектебі

Сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі университеттің миссиясы-пайымы-стратегиясына, сапа саласындағы мақсаттарына, университеттің сапа саласындағы саясатына, Білім және ғылым саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің, жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің еуропалық стандарттарының (ESG), ҚР СТ ISO 9001-2016 “Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар”, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарымен, стейкхолдерлердің ұсынымдарымен сәйкес келеді.

Академиялық сапа жөніндегі кеңес-университеттің тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру-кеңесші және сараптамалық органы, білім беру бағдарламаларының мазмұны мен іске асырылу шарттары, бағалау саясаты және басқа да академиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды, білім алушыларға білім беру бағдарламаларының және (немесе) пәндердің/модульдердің сапасына сәйкестігі тұрғысынан, АК-ны бұзу фактілерінің болуы тұрғысынан сауалнама ұйымдастырады.

Әлеуметтік-техникалық ғылымдар жоғары мектебі жанындағы Академиялық сапа жөніндегі кеңес төмендегі даярлау бағыттарын қамтиды:

  • 6B041 Бизнес және басқару
  • 6B021 Өнер
  • 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  • 6B071 Инженерия және инженерлік іс
  • 6B072 Өндірістік және өңдеу салалары
  • 6B073 Сәулет және құрылыс
  • 6B113 Көлік қызметтері
  • 7M041 Бизнес және басқару

 

Академиялық сапа жөніндегі кеңестің төрағасы – Кайыргалиева Майра Гайноллаевна экономика ғылымдарының кандидаты

 

2023-2024 оқу жылына арналған академиялық сапа жөніндегі кеңестің құрамы

Академиялық сапа жөніндегі кеңестің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспары