Академиялық сапа жөніндегі кеңес

Сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі университеттің миссиясы-ПАЙЫМЫ-стратегиясына, сапа саласындағы мақсаттарына, университеттің сапа саласындағы саясатына, Білім және ғылым саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің, жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің еуропалық стандарттарының (ESG), ҚР СТ ISO 9001-2016 “сапа менеджменті жүйелері. Талаптар”, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарымен, стейкхолдерлердің ұсынымдарымен.

Академиялық сапа кеңесі университеттің тұрақты жұмыс істейтін үйлестіруші, консультативтік-кеңесші және сарапшы органы болып табылады, білім беру бағдарламаларының мазмұны мен іске асырылу шарттары, бағалау саясаты және басқа да академиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды, білім сапасының сәйкестігіне студенттердің сауалнамасын ұйымдастырады. білім беру бағдарламалары және (немесе) пәндер/модульдер, академиялық адалдықты бұзуды дәлелдеу үшін және т.б.

Жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебі жанындағы Академиялық сапа кеңесі келесідей мамандарды дайындау бағыттарын қамтиды:

 • 6В011 Педагогика және психология
 • 6В012 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогикасы
 • 6В013 Пәндік мамандығы жоқ мұғалімдерді даярлау
 • 6В014 Жалпы дамыту пәні бойынша педагог кадрларды даярлау
 • 6В017 Тіл және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру
 • 6В023 Тіл және әдебиет
 • 6B042 Құқық
 • 6B081 Агрономия
 • 6В091 Ветеринария
 • 6B052 Қоршаған орта
 • 7M017 тілдер мен әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

 

Академиялық сапа жөніндегі кеңестің төрағасы-Сайтбеков Нұрбол Доктарбайұлы, PhD философия докторы

 

Академиялық сапа кеңесінің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Академиялық сапа кеңесінің 2023-2024 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

Договор МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАКАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН