Академиялық сапа жөніндегі кеңес

Сапаны Ішкі қамтамасыз ету жүйесі университеттің миссиясы-ПАЙЫМЫ-стратегиясына, сапа саласындағы мақсаттарына, университеттің сапа саласындағы саясатына, Білім және ғылым саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің,жоғары білім сапасын қамтамасыз етудің еуропалық стандарттарының (ESG), ҚР СТ ISO 9001-2016 “сапа менеджменті жүйелері. Талаптар”, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарын институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарымен, стейкхолдерлердің ұсынымдарымен.

Академиялық сапа жөніндегі кеңес-университеттің тұрақты жұмыс істейтін үйлестіру-кеңесші және сараптамалық органы, білім беру бағдарламаларының мазмұны мен іске асырылу шарттары, Бағалау саясаты және басқа да академиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды, білім алушыларға білім беру бағдарламаларының және (немесе) пәндердің/модульдердің сапасына сәйкестігі тұрғысынан, академиялық адалдықты бұзу фактілерінің болуы тұрғысынан сауалнама ұйымдастырады және т. б.

Академиялық сапа жөніндегі кеңестің төрағасы – Қалағанова Нұрсұлу Қыдырқызы, Э.ғ. к., академиялық жұмыс жөніндегі проректор. Академиялық сапа жөніндегі кеңес ішкі сапаны қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс істеуіне басшылықты жүзеге асырады, дайындық бағыттары бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың жұмысын үйлестіреді.

Дайындық бағыты бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия:

 • 6B011 Педагогика және психология
 • 6В012 мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогикасы
 • 6B013 пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді даярлау
 • 6B014 жалпы дамудың пәндік мамандануы бар мұғалімдерді даярлау
 • 6B017 / 7M017 тілдер мен әдебиеттер бойынша мұғалімдерді / педагогтарды даярлау
 • 6B023 Тілдер мен әдебиеттер

Дайындық бағыттары бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия:

 • 6B042 / 7M041 Бизнес және басқару
 • 6В042 Құқық
 • 6В052 Қоршаған орта
 • 6В077 Агрономия
 • 6В091 Ветеринария

Дайындық бағыттары бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия

 • 6В021 Өнер
 • 6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • 6В071 Инженерия және инженерлік іс
 • 6В072 Өндірістік және өңдеу салалары
 • 6В073 Сәулет және құрылыс
 • 6В113 Көлік қызметтері

Дайындық бағыты бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың төрағалары жоғары/ жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылар мен Университеттің басқа да қызметкерлері қатарынан даярлау бағыттары бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комиссияның құрамын бекітеді.