Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру

Қашықтықтан оқыту-білім беру процесіне қатысушылардың қашықтықтан, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып өзара іс-қимылы

ҚО білім алушылардың келесі санаттарына беріледі:

  • денсаулық жағдайы туралы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бар білім алушыларға;
  • қатысу кезеңіне арналған халықаралық, республикалық оқу-жаттығу жиындарына, спорттық жарыстарға, зияткерлік және шығармашылық конкурстар мен фестивальдерге қатысушыларға;
  • жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) білім алушыларға кадрлар даярлау бағыттарының белгілі бір тізбесі бойынша осы Қағидаларда белгіленген көлемнен артық емес.

ҚО мынадай түрлері бойынша жүзеге асырылады:

  • желілік технологиялар-интернетті қолданатын желіден тыс курстар;
  • қағаз, электрондық және өзге де жеткізгіштердегі мультимедиялық оқу-әдістемелік материалдар жиынтығын (кейстерін) жинақтауға және оларды білім алушыларға дербес оқыту үшін жіберуге негізделген кейс-технологиялар.

Оқу сабақтарын ұйымдастыру тәсілі бойынша мынадай режимдерде қолданылады:

  • On-line-нақты уақыт режимінде ақпаратпен синхронды алмасуды қамтамасыз ететін коммуникация, желілік ақпараттық кеңістіктегі хабарламалар құралдары, кейіннен аралық және/немесе қорытынды бақылауды тапсыра отырып, қашықтықтан оқыту курстарының оқу материалдары бойынша білім алушының жұмысы (Интернеттің болуын болжайды).
  • Off-line-оқытушы мен білім алушының қарым-қатынасы уақыт бойынша бұзылған (асинхронды) ақпараттық кеңістіктегі коммуникация, хабарламалар құралдары, кейіннен аралық және/немесе қорытынды бақылауды тапсыра отырып, оқытушының тапсырмасы бойынша білім алушының кейспен және оқулықпен жұмысы (Интернеттің болуын көздемейді).

ҚО негізгі сипаттамалары

1. Оқыту жүйесі

  • Кредиттік

2. Технология

  • Желілік, оқыту ПЛАТОНУС ААЖ көмегімен жүзеге асырылады, оның негізінде қашықтықтан оқыту курстары құрылады. ЖОО-ға дейінгі Портал-тәуліктің кез келген уақытында қолжетімді. Оқытушымен кері байланыс қашықтықтан оқыту курсының байланыс қызметтері арқылы жүзеге асырылады.
  • Кейс, Оқу материалдары студенттің жеке кабинетіне жүктелген , оқытушымен кері байланыс ПЛАТОНУС ААЖ чаттары , корпоративтік пошта, мессенджерлер арқылы жүзеге асырылады

3. Оқу материалдарына қол жеткізу

Бүкіл семестр кезінде университет сайты және Платонус ААЖ арқылы электрондық кітапханаға кіру

4. Оқу процесінің негізгі кестесі

Оқу жылы 2 семестрден (Күзгі және көктемгі), Семестр = 15 оқу аптасынан тұрады (ЖОО-да/ЖОО-дан тыс жерде ҚО порталының қашықтықтан оқыту курсының оқу материалдары бойынша оқыту)

2 оқу семестрі

15 оқу аптасы

2 аралық бақылау және сессия кезеңіндегі емтихан

5. Аралық бақылауды тапсыру

8 және 15 апта (AIS Platonus)

1-15 апта студент мұғалімге кері байланыс арқылы әр пән бойынша орындалған жұмыстарды жүктейді (Платонус ААЖ-да)

8, 15 апта – студент тест тапсырмаларын орындайды (семестрде оқытылатын пәндер бойынша Платонус ААЖ-ға жүктелген (аралық бақылау)