Ғылыми кеңес

 • Ғылыми кеңес-университетті алқалы басқарудың жоғарғы органы.
 • Ғылыми кеңестің құрамы жыл сайын бекітіледі.
 • Ғылыми кеңестің төрағасы-университет ректоры Баишев.
 • Төрағаның орынбасары-қызмет бағыты бойынша проректор.
 • Төраға Ғылыми кеңестің жұмысын ұйымдастырады және оның қызметін м. а. бұйрығына сәйкес қамтамасыз етеді. Жоғары оқу орнының Ғылыми кеңесі қызметінің үлгілік қағидаларын және оны сайлау тәртібін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 22 қарашадағы № 574 және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы басқа да жаңа нормативтік-құқықтық актілерімен және СМЖ-нің 01-2019 “Ғылыми Кеңес туралы ереже” тармағындағы ЖОО ішіндегі құжатымен.
 • Ғылыми кеңес өз жұмысын оқу жылына бекітілген жұмыс жоспары негізінде ұйымдастырады.

Ғылыми кеңес қызметінің мақсаттары:

 • кәсіптік оқу бағдарламаларын табысты іске асыру мақсатында білім алушылар мен ЖОО-ның профессорлық-оқытушылық құрамы үшін қажетті жағдайлар жасау;
 • қаржылық қолдауды қамтамасыз ету, ЖОО-ның материалдық-техникалық базасын нығайту;
 • ЖОО-ның одан әрі дамуына жәрдемдесу.

Ғылыми кеңестің қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың жариялылығына негізделеді.

Ғылыми Кеңестің құзыретіне мыналар жатады:

 • ЖОО құрылымын бекіту;
 • ЖОО Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • ЖОО – ның оқу және ғылыми бөлімшелерін құру, қайта ұйымдастыру және тарату;
 • ЖОО даму тұжырымдамасын (стратегиясын) анықтау;
 • ЖОО-ның оқу-әдістемелік, әлеуметтік — тәрбиелік, халықаралық, ғылыми-инновациялық және шаруашылық қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 • Ректордың, проректорлардың, құрылымдық бөлімшелер басшыларының жыл сайынғы есептерін, оқу, ғылыми — зерттеу, тәрбие, Қаржы, шаруашылық, ақпараттық және халықаралық қызметті жүргізу нысандары мен әдістері туралы есептерді тыңдау және т. б.;
 • Оқытудың барлық сатылары мен нысандарының оқу жоспарларын бекіту;
 • Оқулықтар мен оқу құралдарын және оқу-әдістемелік әзірлемелерді, монографияларды және т. б. қарастыру және басып шығаруға ұсыныс.;
 • Білім алушыларды ақылы бөлімшеден білім беру грантына және экстернат нысанында оқытуға ауыстыру туралы шешім қабылдау;
 • ҚР Президенті тағайындаған стипендияны және атаулы стипендияларды тағайындау туралы шешім қабылдау;
 • Диссертациялар (жобалар) бойынша магистранттардың, дипломдық жұмыстар (жобалар)бойынша студенттердің тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін бекіту;
 • ЖОО-ның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды ұйымдастыру;
 • Бюджеттен тыс қаражатты пайдалану тәртібін, сондай-ақ ақылы білім беру қызметтерін көрсету және өндірілетін өнімді өткізу жолымен ЖОО алатын кірістерді қайта инвестициялау бағыттарын айқындау;
 • Құрметті атақтарды, атаулы стипендиялар мен сыйлықтарды бекіту және беру;
 • ЖОО қызметкерлерін, шығармашылық ұжымдарды үкіметтік наградалар мен құрметті атақтарға ұсыну туралы мәселелерді қарау;
 • ЖОО ғалымдарын ғылыми атақтар беруге ұсыну туралы мәселелерді қарайды;
 • Алқалы шешімді талап ететін ЖОО-ның ағымдағы қызметінің өзге де мәселелерін қарау.
2022-2023 оқу жылына арналған Ғылыми кеңес мүшелерінің тізімі2021-2022 оқу жылына арналған Ғылыми кеңес мүшелерінің тізімі2022-2023 оқу жылына арналған Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспары2021-2022 оқу жылына арналған Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспары2020-2021 оқу жылына арналған Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспары2019-2020 оқу жылына арналған Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспары2018-2019 оқу жылына арналған Ғылыми кеңесінің жұмыс жоспары