ПОҚ жарияланымдық белсенділігі

КОКСОН журналдарында және халықаралық рецензияланатын ғылыми басылымдарда, оның ішінде 2018-2022 жылдарға арналған нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда Жарияланымдар

  • Публикации в журналах КОКСОН МОН РК
  • Публикации в международных рецензируемых научных ихданиях Web of Science, Scopus
  • Монографии, патенты, авторские свидетельства
Білім беру бағдарламасының атауы Тақырып Ғылыми топ Қаржыландыру көздері (сыртқы, меншікті бюджет) Қаржыландыру көлемі ,(мың теңге) 2020/2021 оқу жылының мерзімдері мен нәтижелері
“Ауыл шаруашылығы және экология”кафедрасы
1 6В09111 — Ветеринариялық 6В09121 — Ветеринарлық медицина Әр түрлі генотипті қазақтың ақбас тұқымды төлінің биологиялық ерекшеліктері 0118РКИ0050 к.б.н. Бактыгалиева А.Т. Меншікті қаражат 1 500 т.т 20.01.2018 –20.12.2021жж.
2 6В08111 — Агрономия 6В05211 — Экология 6В05221 — Агроэкология Батыс Қазақстанның биоалуантүрлілігі және экологиялық қауіпсіздік мәселелері 0120РКИ0026 к.б.н. Утеулиева Д.Т. Меншікті қаражат 150т.т 30.01.2020-30.01.2023жж.
3 6В09111 — Ветеринариялық 6В09121 — Ветеринарлық медицина Инвазиялық ауруларға мал сою өнімдерін ветеринариялық-санитарлық сараптау. 0121РКИ0147 Доктор PhD Бактыгалиева А.Т. Меншікті қаражат 150 т.т 01.04.2021-31.12.2024жж.
4 6В05211 — Экология 6В05221 — Агроэкология Антропогендік әсерінің нәтижесінде Илек өзені бассейнінің экожүйесінің өзгеруі. 0121РКИ0151 Аспирант Калыбекова Ж.Т. Меншікті қаражат 150 т.т 01.04.2021-31.12.2024жж
5 6В08111 — Агрономия 6В08121 — Жылыжай шаруашылығы 6В05221 — Агроэкология Батыс Қазақстандағы дәстүрлі емес мәдени өсімдіктердің генетикалық қоры 0121РКИ0149 Магистр Жубанышева А.У., Меншікті қаражат 150 т.т 01.04.2021-31.12.2024жж
6 6В08111 – Агрономия Инвазиялық ауруларға мал сою өнімдерін ветеринариялық-санитарлық сараптау Бактыгалиева А.Т., Масабаева А.Н. Меншікті қаражат 150 000 01.04.2021- 31.12.2024
“геология, мұнай-газ және тау-кен дела” кафедрасы
6В07211 “Мұнай-газ ісі “6B07221″ тау-кен ісі”, 6B 07231 “пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы және барлауы” Тау-кен өндіру кәсіпорындарында техносфераның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен технологияларын құрудың теориялық негіздері 0121РКИ0152 к.т.н.Казбекова Г.К. Меншікті қаражат 150 т.т 01.04. 2021-31.12.2024 11
«Дизайн» кафедрасы
1 6В04211 «Архитектуралық дизайн, 6В04212 «Сән дизайны» Қаладағы саябақ алаңының кеңістіктік ландшафты ортасын ұйымдастырудың Дизайн жобасы 0121РКИ0145 Аймаганбетов М.Н. Меншікті қаражат 1 850 т.т 01.09.2021-31.08.2024 жж 2021-қазан 2024
“Есеп және Қаржы” кафедрасы
1 6В04131/7М04131 «Қаржы» /7М04111- 6В04121/7М04121-122 «Экономика», 6В04111/7М04111-112 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»/«Мемлекеттік және жергілікті» Цифрландыру жағдайындағы төлем жүйесі. 0121РКИ0148 к.э.н. Бухарбаев Ш.М Меншікті қаражат 90 т.т 01.09. 2021- 01.09. 2024
“Құқық және ЖББ” кафедрасы
1 Қазіргі жағдайда ғылым мен қоғамның өзара әрекеттесуінің өзекті мәселелері 0120РКИ0024 к.ю.н: Сагиева Г.К. Меншікті қаражат 75 т.т 30.01.2020-30.01.2023 жж
“Қазақ тілі мен әдебиеті”кафедрасы
1 6В01711/7М01711 «Қазақ тілі мен әдебиеті», Түркі әлеміндегі тілдік, әдеби байланыстар 0121РКИ0150 Исина Ж.А. 150 т.т 01.04. 2021-31.12.2024
«Шет тілдері мен әдебиеті» кафедрасы
2 6В01711/7М01711 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 6В01731/7М01731 «Шет тілі: екі шет тілі», 6В02311 «Аударма ісі», 6В01721/7М01731 «Орыс тілі және әдебиеті», Әлемнің ұлттық тілдік бейнесі және ұлттық өзін-өзі тану грамматикасы 0118РКИ0064 к.ф.н. Аитова Н.Н Меншікті. қаражат 600т.т 2018 -20.12.2021 жж
“Педагогика және психология” кафедрасы
3 6В01111 «Педагогика және психология», 6В01211 «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру», 6В01311 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Қорқыту мәселесін шешуде білім беру ортасындағы тиімді әлеуметтік өзара әрекеттесудің психологиялық механизмдері 0120РКИ0025 магистр Утемисова Г.У. Меншікті қаражат 150т.т 30.01.2020-30.01.2023жж
“Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту”кафедрасы
4 6В01111 «Педагогика және психология», 6В01211 «Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру», 6В01311 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі Инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 0121РКИ0145 Сейтенова С.С. Меншікті қаражат 300 т.т 30.09.2020-1.05.2023жж